Perfuzija

Pojam “perfuzija” dolazi od latinske riječi perfusio što znači teći preko ili kroz, a u kontekstu kardivaskularne kirurgije odnosi se na kardiovaskularnu perfuziju i pojam ekstrakorporalne cirkulacije (EKC). Ekstrakorporalna cirkulacija (eng. extracorporeal circulation - ECC) ili izvantjelesni krvotok podrazumijeva kontinuirano odvođenje i vraćanje pacijentove krvi putem sistema cijevi, te stroja za izvantjelesni krvotok. Budući da taj stroj tijekom većine kardiokirurških operacija preuzima ulogu srca i pluća naziva se i stroj srce - pluća, a sam postupak-kardiopulmonalni bypass (cardiopulmonary bypass (CPB).


Kardiovaskularni perfuzionist

Zdravstveni djelatnik, član kardiokirurškog tima, formalno educiran i osposobljen za samostalan rad sa strojem i ostalim uređajima, vezanim uz izvantjelesni krvotok. Tijekom zahvata na otvorenom srcu funkciju srca i pluća preuzima EKC stroj; krv se iz pacijenta putem kanila i plastičnih cijevi odvodi u stroj, oksigenira, i vraća u krvotok. Većina takvih zahvata zahtijeva mirno srce, što se postiže primjenom kardioplegije (postupka kojim se osigurava asistolija i miokardijalna protekcija pomoću hiperkalijemične otopine). EKC stroj na taj način preuzima funkcije srca (okluzivna ili centrifugalna pumpa) i pluća (oksigenator), omogućava hlađenje odnosno zagrijavanje pacijenta (izmjenjivač topline) te protekciju miokarda (kardioplegija). Perfuzionist je u svom radu odgovoran za rad EKC stroja (i ostalih uređaja), te monitoring, kontrolu i korekciju hemodinamskih i laboratorijskih parametara za vrijeme operativnog zahvata, a uz suradnju s anesteziologom i kirurgom. Uz uobičajene poslove sa strojem srce-pluća, perfuzionist je često prisutan i u drugim granama medicine, kod operativnih zahvata gdje se očekuje veći gubtak krvi i krvnih produkata (cell saver), kod dugotrajnog održavanja ciruklacije nakon operativnog zahvata (lijevo i/ili desnostrana ventrikularna potpora, ECMO...) i dr.
Djelokrug rada, obveze i odgovornosti perfuzionista ovise i o ustanovi u kojoj isti radi.

HUZEC - CROSECT

- Hrvatsko udruženje za ekstrakorporalnu cirkulaciju -

Copyright © 2017 Huzec. All rights reserved.
Izrada web stranica by GlobalWebmasters