Razvoj kardijalne kirurgije - operacija na otvorenom i mirnom srcu, kao načina liječenja - uz sav ostali znanstveni nezadrživi napredak u medicini morao je čekati, za razliku od operacija na drugim organima, jer srce funkcionira jedino kucanjem - pumpanjem krvi kroz krvne žile - razvoj i primjenu nove struke i stručnjaka izvantjelesnog krvotoka - ekstrakorporalne cirkulacije; perfuzije i perfuzionista.

Ogroman broj medicinskih saznanja, velikih i malih detalja, prethodio je početku uspješne humane primjene izvantjelesnog krvotoka - ekc-a - oponašanju fiziološke funkcije srca i pluća, ali se ne radi samo o zamjenjivanju osnovnog rada srca - mehaničkog pokretanja protoka krvi i oksigenaciji, već je to zadiranje u milieu interieur i sve fiziološke funkcije u organizmu, pa k tome i to, što svaki organski sustav u tijelu različito dugo/kratko može funkcionirati bez ili u smanjenim uvjetima cirkulacije i oksigenacije, pa je trebalo postići u tim umjetnim uvjetima, do tada nepoznate fiziološke činjenice savršene do jednostavnosti, oponašati ih , no ne narušavati u osnovi.

Na ovu struku i stručnjake - značenje i vrijednost, treba gledati uz podatak, da je bilo potrebno preko 140 godina od prvih zabilježenih pokušaja Le Gallois 1813. godine do prve na svijetu uspješne operacije na otvorenom srcu Gibbon 1953., a čemu je prethodilo preko 14 godina stvaranja vlastitog stroja srce-pluća, što upućuje na veličinu samog problema ali i skriveni rizik izostavljanja i/ili drugacijeg prikazivanja bezbrojnih otkrića, detalja i sudionika, medicinara, biologa, i tehničkih i drugih stručnjaka hotimice ili ne, u zaboravu godina.

RAZVOJ EKC-a U SVIJETU

Neizostavno je potrebno bar nabrojati imena i otkrića prije Gibbona i poslije njega jer se na tim imenima i otkrićima, koja sva nisu ni zabilježena, bazira sadašnje znanje perfuzionista i primjenjivanje znanja za ljudsku upotrebu. Težnja kirurškom liječenju srčanih bolesti, stečenih i prirodenih, tražila je svoje mjesto od istraživanja do humane primjene od hipotermije do ukrštene cirkulacije sa čovjeka na čovjeka, od parcijalnog bypassa do totalnog, od upotrebe ekscidiranih animalnih organa do umjetnih materijala.


1813. Le Gallois - prvi objavio koncept arteficijelne cirkulacije
1848. Brown Sequard - nužnost oksigenacije krvi koja se koristi kao "perfuzat"
1882. Von Schroder - predstavio prvi "bubble" oksigenator
1885. Von Frey i Gruber - predstavljen prvi film oksigenator
1895. Jacobi - prva arteficijelna oksigenacija s ekscidiranim animalnim plućima
1900. Karl Landsteiner - opisao AB0 sistem krvnih grupa
1916. McLean - otkriće heparina - kontrolirana antikoagulacija
1934. Michael deBakey - dizajnirao deBakey "roller pumpu"
1949. Drew - prvi primjenio duboku hipotermiju
1950. Walton Lillehei - uspješno primjenio tehniku ukriženog krvotoka ("cross circulation")
1953. John H. Gibbon - prva uspješna upotreba izvantjelesnog krvotoka u ljudi (korekcija ASD-a)
1964. Bretschneider - predstavio hladnu kristalnu kardioplegiju
1974. Gerald Buckberg - koncept kombinacije krvne/kristalne kardioplegije


RAZVOJ EKC-a U HRVATSKOJ

Nije razvoj kardijalne kirurgije u Hrvatskoj, kao ni njenog osnovnog preduvjeta EKC-a, i njezinih stručnjaka bio manje buran i trnovit od onog u svijetu, ali nije u početku ni značajno kasnio za onim svjetskim, no bio je sigurno znatno opterećeniji nemedicinskim uvjetovanostima, financijskim a naročito političkim opstrukcijama. Kako god, nakon prve operacije na otvorenom srcu u Hrvatskoj, na Klinici za kirurgiju MF-a Rebro, 1964. godine, kroz slijedećih 6 godina učinjeno je oko 40-tak kardijalnih operacija uz film oksigenaciju Kay-Cross disk oksigenatorom, što je u stvari bila vro složena preoperativna i operativna procedura.


Već se tada pokazuje da uz postojanje educiranih strčnjaka - općih kiruga - koji su svoje početno kardiokiruršo znanje donijeli iz inozemstva, s već svojim značajnim iskustvom opće kirurškim, tada nažalost nije bilo educiranih perfuzionista - stručnjaka - u nas sasvim nove struke, a činjenica je da su i drugdje taj posao razvijali i obavljali pioniri i entuzijasti , medicinari, nemedicinari, raznih struka i što je najvažnije za uspješno funkcioniranje tako velikog tima potrebne su godine rada da bi se postiglo ujednačeno perfektno (savršeno) funkcioniranje suradnje - kardiokirurškog dijela tima s perfuzijom i anestezijom. Nastavku kardiokirurškog progarama na KBC Rebro s novim timom predvođenim prof. Dr. M. Pasinijem, prethodili su boravci još dvije inozemne ekipe s demonstracijsko-edukacijskim programom 1970/1971. god. Iz Kanade i Engleske sa svom potrebnom njihovom opremom.


Nakon toga postalo je još jasnije, nakon njihovog odlaska koliko toga je još nedostajalo u edukacijskom i materijalnom pogledu i u opremi jer je tada postojao samo osnovni ekc stroj s dvije De Bakey roller pumpe, s disk oksigenatorom, metalnim heat exchangerom i premalim brojem metalnih konektora.

Mnogobrojnim studijskim boravcima dr. Vračun je u svim tada dostupnim centrima kod već uhodanih kardiokirurških i perfuzionističkih timova u zemlji i inozemstvu skupljao, donosio i prenosio znanje da bi se postigli zadovoljavajući kriteriji experimentalne, te nakon 3 godine, i humane primjene izvantjelesnog krvotoka.

1973. godine izvedena je prva samostalna operacija na mirnom i otvorenom srcu uz izvantjelesni krvotok, sa suvrmeno koncipiranom bubble oksigenacijom (dr Vračun).

U narednih 10-tak godina na KBC Rebru izvođeno je jedva do 30-tak operacija godišnje. Tih godina postojala su i nastojanja za formiranjem kardiokirurgije u još dvije ustanove: Vinogradskoj (dr. Holjevac) i Rijeka (dr. Budisavljević), gdje se i obavlja određeni broj operacija uz jednake poteškoće i probleme što konačno dovodi i do prestanka kardijalne kirurgije u tim ustanovama.

Početkom 80-tih godina dolaskom prof. Sokolića na KBC Rebro, formira se kardiokirurški tim što rezultira kontinuiranim povećanjem opsega i broja kradijalnih operacija a samim time i etabliranjem struke - perfuzije.


Statistika operacija na otvorenom srcu u Hrvatskoj:

1964. -
1971. - do tada 12 operacija na otvorenom srcu
1973. - 1
1974. - 8
1975. - 28
1976. - 22
1977. - 11
1978. - 22
1979. - 33
1980. - 70
1981. - 88
1982. - 66
1983. - 108, 500. operacija u Hrvatskoj (Houston 50 000. operacija)
1984. - 213
1985. - 230
1986. - 286
1987. - 262
1988. - 237
1989. - 201
1990. - 321
1991. - 294
1992. - 384
1993. - 420
1994. - 459

HUZEC - CROSECT

- Hrvatsko udruženje za ekstrakorporalnu cirkulaciju -

Copyright © 2017 Huzec. All rights reserved.
Izrada web stranica by GlobalWebmasters