3. kongres HUZEC-a - PLITVICE, 2000.Treći kongres ekstrakorporalne cirkulacije s međunarodnim učešćem

25.-27.svibnja 2000.g., Plitvice - Hrvatska

Adresa sastanka:

Hotel JEZERO

Plitvička jezera

95 učesnika iz Hrvatske i inozemstva.
18 stručnih predavanja, 7 iz inozemstva, 11 iz Hrvatske.

Organizacijski odbor:

Predsjednik, Ruža Mrkonjić, perfuzionist, KB Dubrava, Zagreb

Članovi:

Noris Buškulić, perfuzionist, KBC Rijeka, Rijeka
Marijo Milković, perfuzionist, SB Magdalena, Krapinske Toplice
Krešimir Sarajlija, perfuzionist, KBC Rebro, Zagreb

Stručni dio-apstrakti:

1.Prikaz određivanja laboratorijskih parametara neposredno uz bolesnika u operacijskoj sali te
usporedba tih rezultata s onim dobivenim u labaratoriju
V.Superina,LJ.Unković,Š.Dvornik

2.Utjecaj primjene magnezija u kardioplegiji na učestalost poslijeoperacijskih aritmija nakon
operacija uz primjenu EKC-a
R.Mrkonjić,B.Biočina

3.Način miokardijalne protekcije pri kirurškim zahvatima na otvorenom srcu u SB Magdalena
D.Zovko,M.Milković,N.Ištvanić,D.Antunović,P.Mardešić

4.Operacije zalistaka na kucajućem srcu,naša iskustva
N.Janičar,S.Kreš,Ž.Sutlić,D.Barić

5.Utjecaj ekstrakorporalne cirkulacije na trombocite ovisno o vrsti membranskog oxygenatora
A.Andlar,Ž.Župan,O.Šimić,I.Medved,N.Buškulić,A.Šustić

6.Preoperativna primjena intra-aortalne balon pumpe kod visoko rizičnih bolesnika
V.Velebit,J.Maurice,I.Alfirević,N.Protrka,M.Predrijevac,H.Stipić,M.Jukić

7.Prolongirana mehanička ventilacija nakon operacija na otvorenom srcu
N.Nikić,M.Desnica,I.Huseđinović

8.Hemofiltracija u tijeku primjene ekstrakoporalne cirkulacije
F.Maringer

9.Učinkovitost neutralizacije Heparina-Protaminom temeljem krivulje doza-odgovorHUZEC - CROSECT

- Hrvatsko udruženje za ekstrakorporalnu cirkulaciju -

Copyright © 2017 Huzec. All rights reserved.
Izrada web stranica by GlobalWebmasters